Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

20-12-2017

Minister De Jonge (VWS) biedt met deze Kamerbrief het rapport 'Jeugdgezondheidszorg Actief' van de JGZ aan de Tweede Kamer aan.

De Kamerbrief gaat in op dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Deze inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de jeugdgezondheidszorg.

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: 'Leveren de JGZ-instellingen verantwoorde zorg en hebben zij voldoende inzicht in de kwaliteit van zorg op een aantal risicovolle onderwerpen?'

De inspectie noemt vier belangrijke onderwerpen:

  • samenwerking in het sociale domein,
  • flexibilisering/contactmomenten,
  • kindermishandeling,
  • psychosociale problematiek.

Kindermishandeling

Gezien de (beoogde) positie van de JGZ binnen en buiten het sociaal domein, verwacht de inspectie van de JGZ een grotere voorbeeld- en voortrekkersrol op het gebied van de aanpak van kindermishandeling. Dat betekent meer aandacht voor effectieve preventie en aanpak van kindermishandeling. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de JGZ-organisaties de registratie van kindermishandeling niet op orde heeft. Ook komen artsen vaak onvoldoende in actie wanneer er aanwijzingen zijn van mogelijke kindermishandeling.

Daarnaast is de samenwerking met Veilig Thuis niet overal optimaal. De inspectie geeft aan dat verbetering nodig is in de signaalgevoeligheid, het actief acteren op signalen, het goed gebruik maken van de meldcode en de meldingsbereidheid.

Actieplan Kindermishandeling

De inspectie constateert dat het door de JGZ-sector opgestelde actieplan Kindermishandeling grotendeels voorziet in de verbetering van de aanpak van kindermishandeling. Voor eind 2017 moeten de organisaties aan de norm voldoen.

Nationaal programma

De minister zet de komende kabinetsperiode actief in op de aanpak en preventie van kindermishandeling. Daartoe start het ministerie in 2018 – samen met gemeenten - een nationaal programma gericht op preventie, eerder en beter beeld brengen en duurzaam oplossen van de problematiek van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Download

pdf-bestandKamerbrief over Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief
(Pdf-bestand 100 KB, via Rijksoverheid.nl).