Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul

15-11-2013

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Eerste Kamer over het tijdpad voor ondertekening van het Verdrag van Istanbul rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

De reactie van de Minister van Buitenlandse Zaken (Timmermans), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 24 september 2013 met kenmerk 153227.03u inzake het tijdpad van de ratificatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de uitvoeringswetgeving in Europees en Caribisch Nederland. Met ratificatie zal niet worden geweacht tot ook het onderzoek in Caribisch Nederland is afgerond.

pdf bestandKamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul (pdf, 51 Kb) (via rijksoverheid.nl)