Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade

09-05-2018

De ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade. Dit bevat acties om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te voorkomen.

In de Kamerbrief wordt gerefereerd aan de rapportage Scheiden…. en de kinderen dan? van André Rouvoet. Dit verslag bevat 45 actielijnen en oplossingsrichtingen, die uitgewerkt gaan worden binnen het Programma ‘Scheiden zonder Schade’. De actielijnen waarmee gestart wordt, zijn:

Hulp bij ouderschap, hulp bij scheiding, vernieuwing rechtspraak, verkenning wetgeving, bewustwording bij zowel publiek als professionals van de schade die kinderen kunnen ondervinden van een scheiding, en professionals beter toerusten.

Het Programma Scheiden zonder Schade wordt uitgevoerd door de Ministeries van JenV en VWS in partnerschap met de VNG.

Download

pdf-bestand Kamerbrief Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade (pdf-bestand, 76 KB, via rijksoverheid.nl)