Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

10-07-2014

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Deze pdf bestandvoortgangsrapportage (pdf, 487Kb) (via rijksoverheid, 34 pagina) is opgebouwd langs de drie pijlers van het GIA-beleid:
(I) versterking van de positie van slachtoffers (vanaf pag. 3) daarbij komt achtereenvolgens aan bod:

 • Project ’Aanpak geweld in huiselijke kring’
 • Effectiviteit aanpak en aard en omvang geweld in afhankelijkheids-relaties
 • Genderscan
 • Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Publiekscampagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’
 • GIA in opleidingen
 • Multidisciplinaire initiatieven
 • Specifieke punten aanpak kindermishandeling
 • Commissie Samson
 • Ouderenmishandeling
 • Beperkt weerbaar
 • Huwelijksdwang en achterlating

(II) de gerichte daderaanpak (vanaf pagina 27)  daarbij is er aandacht voor:

 • Huisverbod
 • Kabinetsreactie op het rapport “Op goede grond” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 • Vechtscheidingen
 • Veiligheidshuizen

(III) het stoppen van intergenerationele overdracht van geweld.(vanaf pagina 32)
De minister van OCW zal de Kamer dit najaar informeren over zaken rondom Emancipatie. Bijvoorbeeld over voortzetting van de campagne We Can Young, de ontwikkeling van een transmedial project voor jongeren waarbij gebruik wordt gemaakt van Sociale media, projecten gericht op vergroting seksuele weerbaarheid van jongeren

externe linkAankondiging op rijksverheid (met links naar de bijlagen)

Bijlagen bij de brief