Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

22-12-2014

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Aan de orde komen:

  • De Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig;
  • Opvolging van een aantal toezeggingen gedaan in het Algemeen Overleg over GIA/kindermishandeling van 15 oktober 2014 en in de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties van 10 juli 2014;
  • De uitvoering van de door de Kamer aangenomen motie Bergkamp c.s. over de versterking van forensisch pediatrische expertise;
  • Een aantal toezeggingen die de minister en staatssecretaris van VenJ hebben gedaan;
  • Het onderzoek Preventie van seksueel misbruik in de residentiĆ«le jeugdzorg, een onderzoek naar revictimisatie en daderschap.

Bijlagen

pdf-bestandDe Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig
Rapport | 22-12-2014

pdf-bestandMonitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk-Samson
Rapport | 01-11-2014

pdf-bestandReactie op voorstel voor onderzoek naar aanpak van kindermishandeling door artsen
Brief | 08-12-2014

pdf-bestandVerkenning ouderenmishandeling 2010-2014
Rapport | 01-12-2014

pdf-bestandPreventie van seksueel misbruik in de residentiƫle jeugdzorg, een onderzoek naar revictimisatie en daderschap
Rapport | 01-06-2014


externe linkKamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (pfd-bestand, 205 kB, via rijksoverheid.nl)