Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

28-11-2011

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

Het bundelen van de krachten bij een melding van kindermishandeling is een van punten uit het nieuwe Actieplan Aanpak Kindermishandeling: Kinderen Veilig.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) en de bewindslieden van Veiligheid en Justitie (VenJ) naar de Tweede Kamer hebben dit actieplan op 28 november aan de kamer gestuurd. pdf bestandZie begeleidende kamerbrief (pdf, 101 Kb)

Het actieplan is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling. Er wordt met name aandacht besteed aan preventie, met name door het verstevigen van opvoedondersteuning, het ondersteunen en volgen van veelbelovende initiatieven in de aanpak van kindermishandeling en tenslotte op de aanpak van we fysieke mishandeling en seksueel geweld.

In de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn drie pijlers maatgevend voor de maatregelen die genomen worden:

  • het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers via preventie, signaleren en waar nodig bieden van opvang en nazorg
  • het gericht opsporen en aanpakken van de daders
  • het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld

pdf bestandDownload volledige tekst: Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 (pdf, 551 Kb)

Op verzoek van de Kinderombudsman hebben het Nederlands Jeugdinstituut, Augeo, Bernard van Leer Foundation, Fier Fryslân, Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak en MOVISIE een advies: Vóór veilig en veilig verder uitgebracht met als doel kindermishandeling in Nederland doeltreffend aan te pakken.