Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderporno aangepakt

09-06-2011

Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno
De organisatie van de aanpak van kinderporno bij de Politie

Deze rapportage bevat een voorstel voor de landelijke inrichting van de organisatie van de aanpak van kinderporno (KP) en kindersekstoerisme (KST).

Huidige situatie

Ten aanzien van de huidige inrichting wordt geconcludeerd dat de huidige structuur effectieve bestrijding in de weg staat en dat de vorming van een landelijke eenheid voor de bestrijding van KP en KST hierin uitkomst kan bieden. Verder wordt geconcludeerd dat de prioritering, weging en sturing, tot op heden niet goed is ingevuld.

Toekomstige inrichting

Er komt een Kinderporno-organisatie in de vorm van een landelijke eenheid die zich zowel in tactische als in technisch ondersteunende (expertise) zin volledig toelegt op de bestrijding van KPen KST. Het betreft een centraal gestuurde organisatie die bestaat uit 1 nationale unit en 10 gedeconcentreerde units bij de regio’s.

pdf bestandDowload de publicatie: Kinderporno aangepakt (pdf, 380 Kb, via Rijksoverheid.nl Officiële bekendmakingen)
Opdrachtgevers: F.J. Heeres MPSM, portefeuillehouder Zeden in de RKC en drs. P.J.M. Reijnders, programmamanager, Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno.
Tilburg, 9 juni 2011