Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

09-09-2013

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

De Negende Rapportage Mensenhandel toont aan dat het relatief goed gaat met de Nederlandse aanpak van mensenhandel, waarbij steeds meer organisaties betrokken zijn. Niettemin zijn er ten aanzien van enkele onderwerpen nog altijd grote zorgen. Ten eerste zou de overheid meer moeten inzetten op (minderjarige) slachtoffers van binnenlandse mensenhandel. Een tweede punt van zorg is de kwetsbaarheid van de prostitutiebranche voor mensenhandel, waarbij klanten meer zouden moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Tot slot moet de overheid alerter worden op nieuwe vormen van mensenhandel buiten de seksindustrie.

externe linkNegende rapportage (printversie, interactiev versie en in de vorm van een factsheet)