Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Midterm review Actieplan Kinderen Veilig

29-12-2014

In 2012 is de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig gestart. De looptijd van het Actieplan Kinderen Veilig is vijf jaar. Om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij is halverwege de looptijd een midterm review gehouden en zijn deels nieuwe acties geformuleerd die geweld tegen kinderen tegengaan.

Het actieplan ‘Kinderen Veilig’ (2012 – 2016) is de opvolger van het actieplan ‘Kinderen Veilig Thuis’ (2008-2010) en daarmee het tweede actieplan van de rijksoverheid. Het bestrijden van kindermishandeling vraagt om structurele aandacht en een lange termijn aanpak. In de achtereenvolgende actieplannen zijn vier doelen geformuleerd: voorkomen, signaleren, stoppen en het beperken van de schadelijke gevolgen.

Na een terugblik op wat tot nu toe gebeurd is in het actieplan, vogt een overzicht van komende actiepunten. Het programma voor 2015 en 2016 bevat drie onderdelen:

  • de praktische aanpak;
  • de lopende activiteiten;
  • meer zicht op effecten van de aanpak kindermishandeling.

Het programma betreft de tweede helft van de uitvoering van het Actieplan dat tot eind 2016 duurt. In 2016 zal het kabinet in overleg met de Taskforce en de VNG zich beraden op een vervolg.

In 2015 en 2016 vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats, gericht op twee pijlers. De eerste pijler bevat zeven speerpunten. Het doel is zichtbare verbetering van de samenwerking tussen professionals. Daarnaast richt deze pijler zich op de ondersteuning met kennis en instrumenten van het handelen van professionals. De speerpunten zijn
1. Huisartsen
2. Scholen en leerkrachten
3. AMHK
4. Multidisciplinaire aanpak (MDA)
5. Inzet huisverbod
6. Inzet forensisch-medische expertise
7. Inzet strafrecht

Pijler twee omvat het faciliteren van (samenwerkende) gemeenten, met als doel een effectieve aanpak van kindermishandeling op lokaal niveau. Hierin wordt breder gekeken naar de inzet voor preventie en vroegsignalering in gemeenten, hoe wordt omgegaan met risicogezinnen en hoe professionals van de kraamzorg, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, medische zorg en scholen betrokken zijn.

pdf-bestandMidterm Review Actieplan Kinderen Veilig (pdf-bestand, 678 KB, via Rijksoverheid.nl).