Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Kamerbrief over de belangrijkste opbrengsten van het Emancipatiebeleid 2013–2017. Hierin ook informatie over Sociale veiligheid van vrouwen.
Januari 2017.

Kamerbrief over de inzet van Nederland bij de VN-commissie over vrouwenrechten (CSW). Hierin ook informatie over het side event ‘The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls: Why it matters for sustainable development’, waarin een link werd gelegd tussen economische zelfstandigheid enerzijds en het tegengaan van huiselijk geweld anderzijds, en waar een good practice uit Nederland werd gepresenteerd: bij 'De Nieuwe Toekomst' worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund bij het vinden van betaald werk.
April 2016.

Kamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul
november 2013. Brief Minister Buitenlandse zaken over tijdpad van ondertekening van het Verdrag van Istanbul rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Tussenrapportage van Nederland ten behoeve van de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld.
Inclusief "Shadow report of the Dutch NGO's" (juli 2012)
24-04-2012.

Hoofdlijnen emancipatiebeleid 2011-2015
April 2011.

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid
20 november 2008. Minister informeert Tweede Kamer over voortgang.

Meer kansen voor vrouwen: Emancipatiebeleid 2008 - 2011
28-09-2007. Zie met name hoofdstuk 3: Veiligheid. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

externe linkVrouwenemancipatie: Veiligheid van meisjes en vrouwen (Onderwerpen Rijksoverheid.nl)