Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nationaal rapport van de Universal Periodic Review tweede cyclus

07-05-2012

Nederlandse versie van de rapportage over mensenrechtensituatie in Nederland.

De oorsronkelijke Engelse versie pdf bestandNational report Universal Periodic Review 2nd cycle (pdf, 257 Kb) is reeds eerder (26-03-2012) verschenen.

De UPR is een instrument van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in Genève. Met dit instrument wordt elke vier jaar de mensenrechtensituatie van alle lidstaten onderzocht aan de hand van de voor hen geldende mensenrechtenverdragen en (andere) verplichtingen tot naleving van de mensenrechten die voortvloeien uit internationaal recht. Op 5 maart 2012 is de rapportage aangeboden aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Genève.

In hoofdstuk 9 wordt ook (kort) aandacht besteed aan: huiselijk geweld, geweld in huiselijke kring, de genderspecifieke aanpak, kindermishandeling en Ouderen

pdf bestandDowwnload volledige tekst van Nationaal rapport van de Universal Periodic Review tweede cyclus (pdf, 178 Kb)