Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijke campagne huiselijk geweld

20-10-2006

pdf bestandpdf-versie van dit bericht (pdf, 14 Kb)

In april 2007 start de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld. Via de landelijke publiekscampagne wil de overheid slachtoffers, daders én omstanders aansporen om hulp te vragen om het huiselijk geweld te stoppen. De hulpvragen komen terecht bij de regionale advies- en steunpunten Huiselijk geweld. Zij starten het hulpaanbod.

Landelijke en regionale campagnes

De ruggengraat van de campagne wordt gevormd door (postbus 51) radio- en tv-spots die in april en mei worden uitgezonden. Welke andere middelen worden ingezet, is afhankelijk van het campagneconcept van het nog te selecteren reclamebureau.
Wel is duidelijk dat de landelijke campagne vertaald wordt naar regionale middelen. In februari is er een overzicht met middelen die digitaal worden aangeboden.
De overheid hoopt dat de regio’s aanhaken bij de landelijke campagne; meerdere uitingen van hetzelfde concept versterken de boodschapoverdracht.

Hulpaanbod op orde

Begin 2006 is een enquête gehouden onder de organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld (gemeenten, politie, vrouwenopvang, advies- en steunpunten huiselijk geweld, hulpverleningsorganisaties e.d.). Daaruit bleek dat nagenoeg iedere respondent (91% van de 268) een landelijke publiekscampagne wenselijk acht. Het overgrote deel van de organisaties gaf aan klaar te zijn voor een mogelijke extra toestroom als gevolg van de campagne. Een klein deel dacht (nog) van niet. Daarom is de campagne gepland in april 2007, zodat er voldoende tijd is voor eventuele aanvullende voorbereidingen.

Voeling met de achterban

Tijdens de ontwikkeling en uitrol van de landelijke campagne wordt de achterban, de bij huiselijk geweld betrokken organisaties, nauw betrokken. Zo is tijdens het overleg van het Landelijk Netwerk Huiselijk Geweld op 5 oktober 2006 de campagne aangekondigd en gaven de aanwezigen input mee voor de briefing aan het campagneteam (Justitie, VWS, BZK en RVD). Verder worden alle betrokken organisaties via brieven en nieuwsberichten op www.huiselijkgeweld.nl op de hoogte gehouden van de voortgang.

Meer informatie:

pdf bestandBrief aankondiging campagne september 2006 (pdf, 30 Kb)