Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling

20-12-2015

Rapportage die de juridische kaders schetst voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade bij kindermishandeling.

Noodzaak delen van informatie

Voor de veiligheid van het kind en het organiseren van goede hulp en zorg is het delen van informatie vaak noodzakelijk. Al enkele jaren wordt daarom ingezet op het bevorderen van de informatiedeling tussen professionals in de aanpak van kindermishandeling. Hiertoe ondersteunen de meldcode en de kindcheck de professionals. Daarnaast is er echter meer behoefte aan concrete aanknopingspunten in het bestaande juridische kader om kindermishandeling zo effectief mogelijk aan te pakken.

Het blijkt voor professionals lastig te bepalen wanneer zij informatie mogen delen met andere professionals, vanwege het complexe juridische kader voor gegevensdeling.

Wet- en regelgeving gegevensuitwisseling

Professionals betrokken bij de aanpak van kindermishandeling zijn niet altijd goed in staat om zelfstandig een afweging te maken wanneer informatie mag worden gedeeld, welke informatie mag worden gedeeld en met wie dit mag. Dit overzicht heeft als doel in kaart te brengen met welke wet- en regelgeving professionals rekening moeten houden en waar eventuele overlap en/of knelpunten zitten.

Dit rapport is opgedeeld in drie delen:

  • Het eerste deel bevat een bespreking van de algemene uitgangspunten en logica van de privacywetgeving;
  • Het tweede deel richt zich op de partijen die primair gegevens verstrekken en in minder mate gegevens ontvangen;
  • het derde deel richt zich op die organisaties die direct betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling en in dat kader regelmatig gegevens uitwisselen.

Download het rapport

pdf-bestandOverzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling (Pdf-bestand, 974 kB, via tweedekamer.nl)


Schermer, B.W., & Priester, T. (2015). Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling. Amsterdam: Considerati.
In opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.