Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen

15-07-2013

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

Groot belang

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking getreden. Opleidingen zijn hierdoor verplicht om het gebruik van de meldcode en de kennis hierover te bevorderen. Het scholen van toekomstig professionals in hun opleidingen is volgens de bewindslieden van groot belang.

Handelingsverlegenheid wegnemen

Beoogd wordt om de aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) structureel te verankeren in opleidingen, om de handelingsverlegenheid weg te nemen en aankomend professionals voldoende toe te rusten voor het signaleren van en handelen bij vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Ondersteuning

De wet meldcode bevat een scholingsplicht voor professionals die reeds werkzaam zijn in de sectoren van de meldcode. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van VWS de module ‘Werken met een meldcode’ en e-learning modules laten ontwikkelen. Ook is een databank bij- en nascholing opgezet.

Bij- en nascholing van reeds werkzame professionals is daarmee voldoende geborgd. De inspecties zien er op toe dat professionals in de sectoren van de meldcode ook daadwerkelijk geschoold worden.

pdf bestandKamerbrief over plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen (pdf, 211 Kb) (via rijksoverheid.nl)

pdf bestandBelangrijke opleidingen in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 111 Kb) (via rijksoverheid.nl)