Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Radarfunctie Veilig Thuis

19-10-2017

Factsheet over extra taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen. Hiervoor is het van belang dat iedereen signalen en vermoedens meldt, zodat ze op de radar komen. Veilig Thuis moet deze signalen, ook van verschillende melders, langere tijd kunnen volgen. Dit is de radarfunctie van Veilig Thuis.

Inschatten ernst problematiek

Om de ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling zo goed en zo vroeg mogelijk in te kunnen schatten, is het van belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek.

Verantwoordelijkheden

In de factsheet staat aangegeven wat Veilig Thuis doet als een signaal 'op de radar' komt en wat professionals kunnen verwachten als zij een vermoeden melden. Alle betrokken partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheid: hulpverleners, medici en de medewerkers van Veilig Thuis. Het is echter belangrijk dat zij in overleg gaan met elkaar, zodat de uitwisseling van informatie en de afstemming van rollen goed verloopt.

Extra taken

Naast het uitvoeren van bestaande taken zoals het onderzoeken van meldingen en het direct herstellen van veiligheid waar nodig, zal Veilig Thuis dus extra taken in het kader van de radarfunctie gaan uitvoeren. Dit zijn:

  • Maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij Veilig Thuis op de radar komen.
  • Monitoring van casu├»stiek.

Aanscherping Meldcode

De radarfunctie is een gevolg van de aanscherping van de Meldcode. Hierdoor moeten in stap 5 van de Meldcode professionals bij ernstige signalen of vermoedens altijd melden bij Veilig Thuis. Het door hun beroepsgroep opgestelde afwegingskader helpt hen bij de beslissing of melden noodzakelijk is. Dit is ongeacht of zij ook zelf adequate hulp kunnen verlenen.

Download

pdf-bestandFactsheet radarfunctie Veilig Thuis (Pdf-bestand, 129 KB, via rijksoverheid.nl).