Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reactie Kinderrechtenmonitor 2014

25-02-2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Kinderombudsman, in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014.

Van Rijn gaat in op de vier hoofdaanbevelingen van de monitor (Kind centraal, Participatie, Data, en Zorg, voorzieningen en bescherming). We noemen hier enkele van zijn reacties.

Ingezette maatregelen

Van Rijn beschrijft de maatregelen die reeds ingezet zijn op de benoemde domeinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van kinderporno en kindersekstoerisme. De bescherming van minderjarige slachtoffers is een belangrijk speerpunt bij de aanpak van mensenhandel. Ook wordt rijksbreed ingezet om kindermishandeling sneller te signaleren en te stoppen. In het slachtofferbeleid is aandacht voor de positie van kinderen. Dit zal vanaf november 2015 nog meer het geval zijn. Dan wordt de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers ingevoerd.Er is specifieke aandacht voor kinderen in Caribisch Nederland, onder meer door de instelling van de Taskforce Kinderrechten en huiselijk geweld Caribisch Nederland. Deze taskforce werkt aan een actieplan dat voorjaar 2015 verschijnt. 

Vanaf 1 januari 2015 de beleidsinformatie over onder meer de jeugdhulp, jeugdbescherming, kindermishandeling en huiselijk geweld via het CBS verzameld en gepubliceerd wordt.

Online veiligheid en weerbaarheid

Extra maatregelen zijn ingezet op media-opvoeding en het vergroten van de (online en offline) relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren. Een voorbeeld is de We Can Young Campagne. Ook ontwikkelen jongeren lokaal campagnes op het gebied van sexting en grooming.

pdf-bestandReactie op Kinderrechtenmonitor 2014 (pdf-bestand, 8,39 MB, via Rijksoverheid.nl)