Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Samen tegen Mensenhandel

15-11-2018

Een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Plan van aanpak tegen mensenhandel dat staatssecretaris Max Harbers van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Om het aantal slachtoffers van mensenhandel te verminderen is inzet nodig op preventie, signalering, ondersteuning van slachtoffers en het frustreren en aanpakken van daders.

In het plan komt ook de preventie en signalering gericht op jongeren aan bod.
Onder meer wordt ingezet op:

  • Kennisverspreiding over mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek, binnen hulp- en zorginstellingen.
  • Lesmethoden voor scholen worden verbeterd.
  • Er komen meer trainingen voor professionals en medewerkers van gemeenten.
  • Aandacht voor de opkomst van zogenaamde creditboys, die veelal jonge slachtoffers dwingen om kredieten en telefoonabonnementen af te sluiten.

Het plan kwam tot stand op basis van rapporten, analyses en gesprekken met slachtoffers en professionals.

Download

pdf-bestandSamen tegen Mensenhandel (pdf-bestand, 2,4 MB, via rijksoverheid.nl).