Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

14-08-2018

Verslag eerste bijeenkomst en Expertbijeenkomst

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineert het eerste schaduwproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het Verdrag is op 1 augustus 2014 in werking getreden en op 1 maart 2016 voor Nederland van kracht geworden. Nederland moet in 2018 voor het eerst rapporteren aan het toezichthoudend comité, GREVIO. De eerste bijeenkomst van het Netwerk vond plaats op 27 juni 2018.

Expertbijeenkomst

Op 4 juli vond een expertbijeenkomst 'Specifieke vormen van geweld tegen ZMV vrouwen' plaats. Hierin was een brede vertegenwoordiging aanwezig van zelforganisaties van ZMV-vrouwen, opvang, politie, advocaten en belangen- en ondersteuningsorganisaties. Zij spraken onder meer over hun ervaringen in de praktijk, het functioneren van bestaand (gemeentelijk) beleid en over de gaten in beleid en regelgeving.

Downloads

externe linkVerslag Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul, met bijlagen, 27 juni 2018 (via VN-Vrouwenverdrag.nl)

externe linkVerslag expertbijeenkomst Specifieke vormen van geweld tegen ZMV vrouwen , 4 juli 2018 (via VN-Vrouwenverdrag.nl)