Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slotrapportage programma Eergerelateerd Geweld

14-12-2010

De slotrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld aangeboden door: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Immigratie en Asiel, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zoals gepland wordt het programma Eergerelateerd Geweld (2006-2010) eind 2010 afgesloten.
Met het afronden van het interdepartementale beleidsprogramma eind van dit jaar stopt de aanpak van eergerelateerd geweld niet. De binnen het programma en in de diverse lokale pilots ontwikkelde aanpak van eergerelateerd geweld zal na afloop van het programma doorgaan binnen de reguliere werkzaamheden van de betrokken departementen.
Binnen het programma is een aanpak ontwikkeld op de thema’s Maatschappelijke Preventie, Bescherming en opvang, Strafrechtelijke aanpak en Bestuurlijke aanpak.
Net als in de voorgaande rapportages treft u hierin een algemene beschouwing op het programma en de voortgang van de maatregelen uit het programma per thema.

pdf bestandDe volledige tekst van de slotrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld (pdf, 160 Kb)