Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Spreekrecht slachtoffers geweldsmisdrijven

04-07-2016

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

In een externe linkNota wordt ingegaan op de uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers in het strafproces en op de uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden. Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven hebben over het voorstel tot wetswijziging advies uitgebracht. (via officiƫlebekendmakingen.nl)

De wet, die onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven, treedt op 1 juli 2016 inwerking. De Eerste Kamer stemde op 12 april 2016 in met het wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Slachtoffers kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden.

Overigens blijft het slachtoffer procesdeelnemer en wordt hij geen zelfstandige procespartij.

Meer informatie

externe linkInwerkingtreding onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers (via Rijksoverheid.nl)