Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

30-03-2018

Kamerbrief van de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van OCW

In deze brief komen achtereenvolgens aan de orde:

1. de stand van zaken van het te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. de reactie op de brief (d.d. 22 februari 2018) van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid aan de minister voor Rechtsbescherming over de berichtgeving in de Volkskrant d.d. 13 februari 2018 over een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld;
3. de reactie op de brief (d.d. 22 februari 2018) van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de brief met het bericht dat Belangenvereniging voor Intensieve Kindzorg (Bvikz) honderden meldingen bij Veilig Thuis onderzoekt: 'Er zijn veel misstanden' op Zembla.bnnvara.nl d.d. 13 december 2017;
4. de reactie op de brief (d.d. 18 januari 2018) van de vaste commissie van VWS om in te gaan op het rapport 'Welk geweld telt?'.

Download

pdf-bestandStand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Pdf-bestand, 214 kB, via rijksoverheid.nl)