Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang

08-04-2011

In verband met de hoorzitting in de Tweede Kamer op 14 april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS een "Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang" opgesteld.

De maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang zijn prioritaire thema´s in het beleid van VWS. Aan die thema's wordt momenteel hard gewerkt. Voor deze thema’s wil de staatssecretaris maatregelen nemen die de kwaliteit van de opvang vergroten, die de eigen kracht van mensen benutten en een vangnet bieden voor hen die dat nodig hebben.

externe linkTekst van de brief van de staatssecretaris Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang (website Rijksoverheid)

pdf bestandAdvies van de Commissie ‘Stelsel Vrouwenopvang’ ‘Opvang 2.0‘.Naar een toekomstbestendig opvangstelsel (pdf, 255 Kb, via website Federatie Opvang)