Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Strategische agenda VWS: Van systemen naar mensen

08-02-2013

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben hun visie voor beleid voor de komende periode gepresenteerd. Zij geven onder meer aan dat ‘een integrale, persoons- en buurtgerichte aanpak de scheidslijn tussen de curatieve zorg en de langdurige zorg zal doen vervagen’.

De Kamerbrief begint met de constateringen dat: ‘het gaat goed met de volksgezondheid, maar dat de kwaliteit van de gezondheidszorg omhoog kan en dat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat’. De bewindslieden signaleren ook dat ‘de maatschappij verandert, preventie belangrijker wordt, dat we ouder worden en vaker chronisch ziek zijn en dat de behoefte aan informatie groeit’.

Gezamenlijke thema's

Omdat de grens tussen ‘cure’ en ‘care’ vervaagt zal intensief worden samengewerkt tussen minister en staatssecretaris. Gezamenlijke thema’s zijn onder meer:

 • Gezond opgroeien en ouder worden
 • Meer mogelijkheden bij klachten en geschillen
 • Meer kennis en goed bestuur
 • Verbeteren financiële informatievoorziening
 • Geld voor zorg besteden aan zorg

Maatregelen

Schippers en Van Rijn hebben een planningsoverzicht opgesteld, waarin de gezamenlijke maatregelen op een rij zijn gezet. Voor de curatieve zorg stellen Schippers en Van Rijn de volgende prioriteiten:

 • Versterken zelfredzaamheid en positie burger
 • Slimmer organiseren van de curatieve zorg
 • Versobering

Voor de jeugdzorg en langdurige zorg ligt het accent op de thema’s:

 • Moderniseringsprogramma’s
 • (H)erkennen mantelzorgers en vrijwilligers
 • Bestrijden kindermishandeling
 • Kwaliteit
 • Doelmatigheid versterken (/Programma aanpak)

Cruciaal In het slotwoord van hun gezamenlijke Kamerbrief zeggen Schippers en Van Rijn: ‘Het beleid zoals hier geschetst is hard nodig. We moeten tijdig de bakens verzetten om goede, betaalbare zorg te garanderen. Voor nu, maar ook over tien jaar: een goede gezondheidszorg is een duurzame zorg. Wegkijken van de problematiek is geen optie, omdat de problematiek niet vanzelf zal verdwijnen. Tijdig de noodzakelijke maatregelen nemen is cruciaal. Van systemen naar mensen betekent nu maatregelen nemen voor een zorg die kwalitatief goed en toekomstbestendig blijft.’

In de brief wordt toegezegd dat de uitwerking van deze visie in maart 2013 aan de Kamer zal worden gestuurd.

Bijbehorende documenten