Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten

24-11-2015

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking).

Memorie van Antwoord van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff op reacties van de Eerste Kamer op dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel heeft als onderwerp dat de terugkeer van ter beschikking gestelden en zeden- en zware geweldsdelinquenten in de maatschappij zorgvuldig, geleidelijk en zo nodig onder voorwaarden dient plaats te vinden.

Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 33 816, nr. D.

De Eerste Kamer heeft op 27-11-2015 ingestemd met dit wetsvoorstel.

Memorie van Antwoord

Lees de volledige externe linkMemorie van Antwoord (via officielebekendmakingen.nl)