Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tussenrapportage VN-Vrouwenverdrag (CEDAW)

14-07-2012

Shadow report of the Dutch CEDAW Network

Shadow report of the Dutch NGO's on the response of the Kingdom of the Netherlands to the request of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its concluding Observations (CEDAW/C/NLD/CO/5, para 52) to provide, within two years, information on the steps undertaken to implement the recommendations in paragraphs 27 and 29.
In their comments the NGOs follow the structure of the government report. They also discuss issues which the government fails to mention in its report, but which – in the view of the NGOs – should not be missing.
pdf bestandFull text of the "Shadow report (pdf, 270 Kb)

Reactie Nederlandse regering

Het VN-Vrouwenverdrag vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Het comité heeft na de vijfde periodieke Nederlandse rapportage aanbevelingen opgesteld. Dit is het Nederlandse antwoord.

  • pdf bestandAanbiedingsbrief (pdf, 54Kb) van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer bij de tussenrapportage van Nederland ten behoeve van de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld.
  • pdf bestandAntwoord van het Koninkrijk der Nederlanden (pdf, 78 Kb) op het verzoek van het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen om informatie te verstrekken over de stappen die genomen zijn om aanbevelingen te implementeren.
  • pdf bestandResponse of the Kingdom of the Netherlands (pdf, 76 Kb) to the request of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its concluding observations to provide information on steps undertaken to implement the recommendations contained in paragraphs 27 and 29.
  • pdf bestandAnnex to the response of the Kingdom of the Netherlands (pdf, 57Kb) to the request of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its concluding observations to provide information on steps undertaken to implement the recommendations contained in paragraphs 27 and 29.