Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Actieplan voor de aanpak van kindermishandeling

Kinderen Veilig Thuis

05-07-2007

Actieplan voor de aanpak van kindermishandeling van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het Ministerie van Justitie. Het plan bestaat uit maatregelen die gericht zijn op een breed spectrum van zorg voor kinderen en ouders. Het belicht daarbij vooral de inzet van professionals.

Vele duizenden kinderen in Nederland leven echter dagelijks in angst. Kinderen die worden geslagen, verwaarloosd, misbruikt, vernederd of genegeerd of die moeten toekijken als een van hun ouders geweld wordt aangedaan. Dit terwijl kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige, geweldloze omgeving. Daar hebben kinderen recht op, geen kind uitgezonderd. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat alle overheden, instellingen en burgers zodanig samenwerken dat er een sluitende aanpak van kindermishandeling ontstaat.

De vier kerndoelen in het actieplan zijn:

 • voorkomen dat ouders hun kinderen (gaan) mishandelen;
 • signaleren van gevallen van kindermishandeling;
 • stoppen van de mishandeling;
 • beperken van de schadelijke gevolgen van de mishandeling.

Het realiseren van de vier kerndoelen vraagt om een omslag in denken en doen van professionals. Het actieplan is gericht op het zoveel mogelijk wegnemen of beperken van aanwezige belemmeringen. Meer concreet gaat het om::

 • steun bij opgroeien en opvoeden;
 • signalering verbeteren;
 • niet na elkaar werken, maar met elkaar;
 • informatie-uitwisseling en privacy;
 • handelingsverlegenheid;
 • een kwaliteitsimpuls interventies;
 • wegwerken wachtlijsten.

Download
pdf bestandActieplan aanpak kindermishandeling (pdf, 142 Kb)


Kinderen Veilig Thuis. Actieplan voor de aanpak van kindermishandeling. Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het Ministerie van Justitie, juli 2007.