Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving

24-10-2008

De Ministers van Binnenlandse Zaken, voor Jeugd en Gezin, en voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Justitie alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden gezamenlijk de eerste voortgangsrapportage aan. 

De eerste voortgangsrapportage Veiligheid Begint Bij Voorkomen laat zien dat de eerste metingen een positief beeld geven van de veiligheid in Nederland. Het aantal slachtoffers van gewelds- en vermogensdelicten neemt al enkele jaren af. Ook voelen de meeste mensen zich veiliger. De meest voorkomende criminaliteit bij het bedrijfsleven is eveneens gedaald.

Wel laten de cijfers zien dat op bepaalde vlakken de daling het afgelopen jaar minder sterk is dan de jaren daarvoor. Dat maakt duidelijk dat er blijvend aandacht moet zijn voor het terugdringen van de criminaliteit.

In enkele paragrafen wordt ook aandacht besteed aan huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (4.1.2 en 4.1.3)

Volledige tekst: pdf bestandVeiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Eerste voortgangsrapportage (pdf, 215 Kb)