Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voorgangsrapportage.

31-10-2009

Verslag van de voortgang bij de volgende thema's:

Er wordt gerapporteerd over de aanpak van agressie en geweld (met o.a. als thema's huiselijk geweld en eergerelateerd geweld zie hieronder), diefstal (vermogenscriminaliteit en fietsdiefstal), criminaliteit tegen ondernemingen, de aanpak van overlast en verloedering. Het succes van de maatregelen voor een persoonsgerichte aanpak van de jeugd, het terugdringen van de recidive van veelplegers en het bieden van passende nazorg en de rol van de veiligheidshuizen. Tot slot komt de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit aan de orde (aanpak georganiseerde misdaad, financieel economische criminaliteit, cybercrime en identiteitsfraude).

Huiselijk geweld

In het Plan van aanpak Huiselijk geweld ‘De volgende fase’ voor de periode tot 2011 worden 23 actiepunten genoemd om huiselijk geweld te bestrijden Hier wordt een kort overzicht geven van de belangrijkste punten: de publiekscampagne, wet tijdelijk huisverbod, lopend onderzoek en evaluaties, de landelijke modelaanpak huiselijk geweld, Openbaar Ministerie-aanwijzing kindermishandeling, hulp en opvang, informatieknooppunt huiselijk geweld en de landelijke meldcode.

Eergerelaterd geweld

Er wordt gewerkt aan methodieken en instrumenten die een integrale aanpak door gemeenten mogelijk maken.
In het kader van eergerelateerd geweld zijn er ook initiatieven te melden rondom huwelijksdwang en achterlating.

Download volledige tekst van: pdf bestandVeiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voorgangsrapportage (pdf, 450 Kb)