Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

10-10-2016

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 10 oktober 2016 over advies Sprokkereef betreffende aanscherping en verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij vermoedens en/of signalen van kindermishandeling.

Tijdens dit gesprek wordt een aantal position papers van diverse organisaties uit het kennisveld en uit de praktijk behandeld.

De volgende organisaties nemen deel aan het gesprek:

Vanuit het kennisveld

 1. Kinderombudsman
 2. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 3. Kring van Veiligheid
 4. Augeo
 5. Veilig Thuis Kennemerland
 6. Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
 7. Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK)
 8. Openbaar Ministerie

Vanuit de praktijk

 1. Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 2. Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 3. Wijkteams/Gemeenten
 4. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 5. GGZ Nederland
 6. V&VN
 7. VVAK
 8. Jongeren Taskforce Kindermishandeling
 9. Veilig Thuis West-Brabant

Agenda en position papers

externe linkVerbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
(via tweedekamer.nl)

Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis (Advies Sprokkereef)