Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld

23-07-2014

De vaste commissie voor VWS en de vaste commissie voor V&J hebben op 15 mei 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van VWS, minister Opstelten van V&J en staatssecretaris Teeven van V&J over kindermishandeling – geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het verslag is vastgesteld 23 juli 2014.

De aanwezige kamereleden: Agema, Bergkamp, Van der Burg, Keijzer, Kooiman, Rebel hebben in dit overleg tal van punten aangevoerd.
De bewinslieden hebben daar in een aantal gevallen direct op gereageerd.
Een aantal antwoorden / reacties zijn terug te vinden in de Voorgangsrapportage geweld in anfankelijkheidrelaties van 10 juli 2014

pdf bestandVerslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld van 15 mei 2014 (vastgestld 23 juli 2014) (pdf, 371 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)