Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vierde voortgangsrapportage programma Eergerelateerd Geweld

27-06-2008

De vierde rapportage (juni 2008) kijkt terug op de in de afgelopen twee jaren behaalde resultaten.

  • Eergerelateerd geweld is bij de politie een vast onderdeel van de opleiding geworden.
  • Er komt opvang voor mannelijke slachtoffers en er zijn stappen gezet richting internationale samenwerking.
  • Begin 2008 is gestart met het professionaliseringstraject van de vrouwenopvang waarvan de eerste richtlijnen zijn gepresenteerd.
  • Eind juni zullen de eerste resultaten van het onderzoek naar de omvang van eergerelateerd geweld, gebaseerd op de eigen werkvoorraad van Justitie uit 2006, bekend worden gemaakt.

De volgende voortgangsrapportage verschijnt eind oktober en zal worden geïntegreerd in de rapportage van het project Veiligheid Begint Bij Voorkomen.

Download de volledige tekst van de pdf bestandVierde voortgangsrapportage programma Eergerelateerd Geweld (pdf, 90 Kb).