Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'

22-07-2015

Kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS)

De Kamerbrief gaat onder meer in op mediation. In de brief Initiatiefwetsvoorstellen mediation d.d. 13 juli 2015 informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Kamer dat hij wetgeving in gang zet ter bevordering van (de kwaliteit van) mediation. Dit om partijen te stimuleren om echtscheidingsconflicten door mediation op te lossen.

Ook wordt ingegaan op een ouderschapsplan en scheidingseducatie, en op onderzoek naar de effecten hiervan.

Downloads

pdf-bestand Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'
(Pdf-bestand, 143 kB, via rijksoverheid.nl)

pdf-bestandBijlage Uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'
(Pdf-bestand, 161 kB, via rijksoverheid.nl) Hierin een overzicht van alle te nemen en uitgevoerde stappen en acties die vallen onder het Uitvoeringsplan.

Voorkomen van vechtscheidingen. Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie. Den Haag: WODC, 2015. Opgenomen als bijlage bij de Kamerbrief.