Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid 2008

Met deze brief van 20 november 2008 informeert de minister de Kamer over de voortgang op de onderdelen van het emancipatiebeleid waarop het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samenwerkt met andere departementen en/of zelf het voortouw heeft genomen.
De onderdelen waarover gerapporteerd wordt zijn:

 • Taskforce DeeltijdPlus (TDP)
 • Bestuurlijke afspraken met koplopers over flexibele openingstijden en dienstverlening
 • Vermindering segregatie m/v in onderwijs en arbeidsmarkt
 • Charter ‘Talent naar de Top’
 • Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen
 • Landelijke uitrol van effectief gebleken emancipatie-initiatieven van maatschappelijke instellingen
 • Onderzoek seksualisering
 • Weerbaarheid
 • Mediawijsheid
 • Deskundigheidsbevordering professionals in het herkennen signalen van seksuele intimidatie en geweld
 • Plan van de Man
 • Ondersteuning innovatieve programma’s van vrouwennetwerken
 • Ondersteuning kennisinfrastructuur emancipatie
 • Samenwerkings- en ondersteuningsafspraken met departementen over emancipatiebeleid

pdf bestandVolledige tekst van de brief Voortgangsrapportage emancipatiebeleid 2008 (pdf, 82 Kb)