Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerstuk, 20 november 2008

Brief van staatssecretaris Bussemaker (VWS), minister Rouvoet en minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), over het wetsvoorstel tot een meldcode voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wetsvoorstel wordt in het najaar van 2009 naar de Raad van State gestuurd.

pdf bestandVerplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 107 Kb) Kamerstuk, 20 november 2008, 7 pag.