Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Written Contribution to the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence

13-11-2018

Rapport van het College voor de Rechten van de Mens, ingediend bij GREVIO

De Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) is een commissie van onafhankelijke deskundigen die toezicht houdt op de naleving van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het Verdrag van Istanbul.

Het verdrag van Istanbul bevat verplichtingen over allerlei soorten maatregelen die overheden moeten nemen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te pakken. Het College voor de Rechten van de Mens laat in deze bijdrage zien dat Nederland weliswaar veel doet, vooral op het terrein van huiselijk geweld, maar dat er ook nog veel te verbeteren valt.

Download

pdf-bestandWritten Contribution to the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (Pdf-bestand, 365,39 kB, via mensenrechten.nl)


Written Contribution to the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence. (2018). Utrecht: College voor de Rechten van de Mens / Netherlands Institute for Human Rights.