Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Steunpunten huiselijk geweld (SHG's)

Hieronder treft u een overzicht aan van de Steunpunten huiselijk geweld (advies- en steunpunten) die momenteel actief zijn. Tussen haakjes vindt u de bijbehorende centrum-gemeente(n). De bijbehorende informatie is publieksinformatie.

Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel

Gelderland - Utrecht

Noord Holland - Flevoland

Zuid Holland

Zeeland - Noord Brabant - Limburg