Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Website VWS:

externe linkMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode app

externe linkApp voor iPhone of iPad

externe linkApp voor Android

Linkedin

externe linkWet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanbieders scholing

Gaat u een scholing ontwikkelen op het gebied van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Bekijkt u dan ook de Tips voor afnemers en de Geschiktheid aanbieder. Hierin vindt u wellicht tips en adviezen waar u op kunt letten bij het ontwikkelen van een (na- en of bij-) scholing.

Onder Competenties signaleren vindt u de competenties Geweld leren signaleren en (be)handelen die nodig zijn voor professionals die te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hier vindt u een lijst met trainers die de gecertificeerde VWS-module Werken met een meldcode aanbieden.