Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Competenties

MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben kerncompetenties opgesteld voor beroepsopleidingen. Seksueel geweld, maar ook huiselijk geweld en kindermishandeling, krijgen daarmee structurele aandacht in de diverse opleidingscurricula.

Bij het ontwikkelen van (na- en bij-)scholing is het van belang deze competenties in uw scholing te verwerken en/of hier expliciet aandacht aan te besteden.

pdf bestandDowbload Competenties "Geweld leren signaleren en (be)handelen" (pdf, 772 Kb). Daarin vindt u de competenties die nodig zijn voor professionals die te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.