Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Loopbaanontwikkeling

De rol van na- en bijscholing in loopbaanontwikkeling

Initiele beroepsopleidingen leveren geen kant-en-klare beroepskrachten af.
Het veranderende werk vraagt telkens om nieuwe kennis en vaardigheden, ook wel competenties genoemd.
Professionals die werkzaam zijn in preventie en aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben behoefte aan een loopbaanperspectief waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Het eigen maken van de juiste competenties blijft dan ook gedurende de gehele loopbaan van de beroepskracht een rol spelen. In dit kader is het van belang te weten waar en wanneer een beroepskracht competenties verwerft.