Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Transfer naar de werkplek

Tijdens bij- en nascholing staat overdracht van kennis en vaardigheden (competenties) centraal. Dit vindt los van de werkplek plaats. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat vervolgens oefening en ervaring op concrete werkplekken nodig is. Nieuwe kennis competenties krijgen pas betekenis als ze worden toegepast in de praktijk.

Voorwaarden voor toepassing zijn:

  • bewustwording van eigen opvattingen en handelwijzen;
  • bereidheid om deze kritisch te bekijken;
  • aanbod van aantrekkelijke alternatieven;
  • leeractiviteiten met accent op leren van ander gedrag (dus niet alleen kennis);
  • ondersteunende condities binnen de organisatie en op de werkplek.

De volgende condities zijn hierin relevant:

  • het takenpakket is zodanig ingericht dat er tijd en gelegenheid is om te leren;
  • het werk biedt voldoende uitdaging en afwisseling en er zijn mogelijkheden voor interactie en samenwerking;
  • er zijn mogelijkheden voor reflectie, feedback, informatie en begeleiding of coaching.

Bron
Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.