Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Geschiktheid aanbieder

Checklist geschiktheid aanbieder voor uw scholingsbehoefte

Bron: Annelies Kooijman, MOVISIE

nr.VraagJanee
1.Heeft het bureau ervaring in de sector?janee
2.Kan het bureau namen van instellingen geven waar met succes vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd?janee
3.Inspireert het bureau u tot nieuwe idee├źn?janee
4.Heeft u vertrouwen in de begeleider die de opleiding gaat uitvoeren, gebaseerd op eerdere ervaringen van u of uw collega's?janee
5.Neemt het bureau de tijd om goed rond te kijken in uw instelling en te praten met medewerkers en andere partijen?janee
6.Is er intensief tussentijds contact en mogelijkheden voor bijsturing?janee
7.Krijgt u een uitgewerkt programma op papier te zien?janee
8.Levert het bureau concrete ondersteuning voor het in praktijk brengen van wat medewerkers gaan leren?janee
9.Maakt het bureau met u afspraken over resultaten en over wederzijdse inspanningen?janee
10.Levert het bureau nog extra inspanningen als u achteraf geen verbeteringen constateert?janee
11.Geeft de offerte een helder overzicht van de inspanningen van het bureau, de verwachte resultaten, hetgeen van de instelling/organisatie verwacht wordt en de voorwaarden?janee