Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Training VWS-module

Overzicht gecertificeerde trainers VWS-module 'Werken met de Meldcode'

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Tips voor afnemers

Cheklist afnemers scholingsaanbod

Hoe weet u of een aanbieder past bij uw (scholings-)behoefte?

Hieronder geven wij enkele tips en adviezen bij de selectie van een scholingsaanbod.

Bron: Schramade, Handboek Effectief Opleiden 20/96, 1999

Probleemverkenning

 • Biedt het aanbod een oplossing voor het probleem of de vraag van de medewerker, het team, de organisatie?
 • Checkt de aanbieder de vraag en de diagnose die wordt voorgelegd en weet hij/zij een antwoord op alle problemen?

Naar boven..

Product

 • Wat is de core business van de aanbieder?
 • Is hij/zij bereid om maatwerk te leveren en het doel en de inhoud van het aanbod aan te passen aan uw wensen?
 • Krijgt u invloed op het ontwikkelproces van het leeraanbod?
 • Met wat voor hulpmiddelen werkt de aanbieder?
 • Wordt voldoende gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden, cases, en verwerkings- en praktijkopdrachten?
 • Wat heeft de aanbieder meer te bieden dan anderen?

Naar boven..

Profilering/positionering

 • Met welke vraagstukken heeft de aanbieder daadwerkelijk ervaring?
 • Heeft de aanbieder kennis en ervaring met uw branche?
 • Op welke doelgroepen richtte de aanbieder zich tot nu toe?
 • Kan hij/zij referenties overleggen van vergelijkbare organisaties waaruit dit blijkt?
 • Hoe is de ervaring met maatwerk?

Naar boven..

Personeel

 • Wat is de vakinhoudelijke deskundigheid van de trainer of coach die de aanbieder in dienst heeft? Wat is zijn/haar reputatie?
 • Spreken zij de taal van de medewerkers?
 • Zijn zij in staat om het programma en de werkvormen op het niveau en de specifieke kenmerken van de doelgroep af te stemmen?
 • Mag u zelf een keuze maken voor een van hen?

Naar boven..

Prijs

 • Wat zijn de kosten?
 • Is dit inclusief of exclusief reis- en verblijfkosten?
 • Is dit inclusief of exclusief kosten voor faciliteiten en materiaal?
 • Is de prijs concurrerend met de prijs van andere aanbieders?
 • Wat zijn de (annulerings)voorwaarden?

Naar boven..

Plaats

 • Waar vindt de leeractiviteit plaats?
 • Worden leeractiviteiten in de eigen organisatie verzorgd of daarbuiten?
 • Hoe is de bereikbaarheid?

Naar boven..

Presentatie

 • Welke indruk maakt de aanbieder bij het eerste contact?
 • Hoeveel aandacht wordt besteed aan de contacten (denk hierbij aan afspraken, telefonische bereikbaarheid, afwikkeling en nazorg)?
 • Hoe ziet het materiaal eruit en is het toegankelijk?

Naar boven..

Promotie

 • Hoe is de naamsbekendheid van het instituut?
 • Is de aanbieder een bekend of onbekend bureau en zo ja welke waarde heeft bekendheid voor u?
 • Wat straalt de aanbieder uit?
 • Is de aanbieder creatief en flexibel, in staat om maatwerk te leveren of werkt hij/zij meer met standaardoplossingen?
 • Is de aanbieder betrouwbaar en geloofwaardig en vertrouwt u op continuiteit en voortgang?
 • Hoe vindt acquisitie plaats?
 • Welke referenties geeft de aanbieder?

Naar boven..

Planning

 • Hoe plant de aanbieder de leeractiviteiten?
 • Past dit bij uw planning?
 • Bevat het plan duidelijke tijdpaden voor verschillende activiteiten?
 • Laat de planning ruimte voor onverwachte situaties?
 • Worden uw doelen tijdig bereikt?
 • Zijn er eventuele fasen, tussentijdse evaluaties en kwaliteitchecks ingebouwd?

Naar boven..