Publicaties - Eergerelateerd geweld

20 publicaties van Eergerelateerd geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Factsheet Huiselijk geweld en seksueel geweld

Deze factsheet van Movisie gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst worden algemene cijfers over huiselijk geweld ...

Factsheet | 23-10-2019

Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Rapport | 02-05-2019

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht.

Publicatie | 11-03-2019

Eergerelateerd geweld

Eer heeft te maken met de reputatie van integriteit en betrouwbaarheid. In sommige families en gemeenschappen speelt de zedelijke ...

Factsheet | 01-11-2018

Geweld bij migranten in kwetsbare situaties

Deze factsheet gaat specifiek over migranten in kwetsbare situaties die een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van ...

Factsheet | 01-11-2018

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

Terugblik op 2017: Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).

Jaarverslag | 20-03-2018

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en ...

Rapport | 08-02-2018

Focus op eer

Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals.

Publicatie | 26-06-2017

Schadelijke traditionele praktijken

Schadelijke traditionele praktijken zijn vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit orthodoxe ...

Brochure | 28-09-2016

Kamerbrief over de List of Issues van het CEDAW Comité

Reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW comité naar aanleiding van de zesde rapportage over ...

Kamerstuk | 05-07-2016

Ga naar