Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Beleid

Lokaal beleid

In een aantal gemeenten en regio’s is een lokale aanpak ontwikkeld voor de aanpak van eergerelateerd geweld. Daarin staat de samenwerking tussen verschillende instanties, zoals politie, jeugdzorg en Openbaar Ministerie, centraal. Op deze pagina vindt u modellen en instrumenten voor de integrale aanpak, samenwerking en regie op lokaal niveau.
Lokaal beleid

Landelijk beleid

Van 2006 tot en met 2010 heeft het interdepartementale beleidsprogramma Eergerelateerd Geweld onder coördinatie van het ministerie van Justitie in samenwerking met onder meer VWS, VROM-WWI en OCW vormgegeven aan een landelijke aanpak van eergerelateerd geweld. Op deze pagina staat informatie over het landelijke beleid, waarin de focus ligt op de preventie en het stoppen van (dreigend) eergerelateerd geweld. Na de beëindiging van het programma maakt de aanpak van eergerelateerd geweld onderdeel uit van de gezamenlijke rijksbrede aanpak ‘geweld in huiselijke kring’.
Landelijk beleid

Internationaal beleid

Samenwerking met ons omringende landen en de zogenaamde herkomstlanden is van groot belang bij de aanpak van eergerelateerd geweld. Met name waar eergerelateerd geweld grensoverschrijdend is (b.v. gedwongen uithuwelijking of achterlating in het buitenland vanuit eermotief). Als vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties of geweld tegen vrouwen valt eergerelateerd geweld onder de bepalingen van internationale verdragen van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Op deze pagina vindt u de relevante internationale verdragen.
Internationaal beleid