Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde Bakker



Bent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Interventies

Preventie

09-05-2018Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.

27-11-2017Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

Hulpverlening

01-06-2016De signalenlijst Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties

Deze korte signalenlijst is een hulpmiddel voor professionals om signalen die kunnen wijzen op eergeweld in kaart te brengen en op basis daarvan beter te kunnen beslissen over vervolgacties.

    Aanpak

    02-04-2015De kastdeur op een kier

    Seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland

    30-09-2012Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

    Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.