Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Inspraakorgaan Turken (IOT)

13-09-2011

logo aan de goede kant van de eer
Het IOT is een koepelorganisatie van negen federaties, die gezamenlijk ruim 300 lokale achterbanorganisaties vertegenwoordigen.

Belangrijkste activiteiten: Het IOT behartigt de belangen van Turken en maakt het Nederlandse overheidsbeleid bekend bij Turken in Nederland. Huiselijk en eergerelateerd geweld tegen vrouwen zijn aandachtspunten in het IOT-beleid.
Het IOT organiseert activiteiten gericht op het aanmoedigen van mentaliteitsverandering en weerbaarheid in de Turkse gemeenschap, zoals kadertrainingen, studiedagen voor geestelijk leidsters en imams, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten.

In de pilotgemeenten van Aan de goede kant van de eer werkte het IOT mee aan het tot stand brengen van samenwerking tussen zelforganisaties met de politie, vrouwenopvang en andere organisaties. Het IOT ontwikkelde de methodiek (W)eerbaarheid in opvoeding voor andere minderhedenorganisaties die het onderwerp EGG aan de orde willen stellen.
De activiteiten van het IOT rond de aanpak van eergerelateerd geweld zijn in 2011 beschreven in Het taboe doorbroken. Tien jaar actie tegen eergerelateerd geweld.

Interventies

(W)eerbaarheid in opvoeding! Training voor jonge en toekomstige moeders

Publicaties

Het taboe doorbroken


Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT)
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht
T: 030-234 36 25 / 231 32 47
E: info@iot.nl ; W: www.iot.nl