Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)

13-09-2011

Logo Aan de goede kant van de eer
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap.

Het SMN heeft samen met het IOT en VON het project ‘Aan de goede kant van de eer’ geïnitieerd en uitgevoerd. Het project richt zich op het tegengaan van eergerelateerd geweld. Het SMN organiseert verschillende activiteiten rondom dit thema zoals: rondetafelgesprekken voor en met lokale Marokkaanse Nederlandse zelforganisaties; trainingen voor de dragers van het project ‘Aan de goede kant van de eer’ binnen de zelforganisaties; informatie- en voorlichtingsmateriaal voor de dragers van het project binnen de zelforganisaties. ondersteuning van lokale zelforganisaties bij het opzetten van het netwerk met de ketenpartners in de gemeenten.

Interventies

(W)eerbaarheid in opvoeding! Training voor jonge en toekomstige moeders

Publicaties

Projectfolders:

Noodkreet (spoken word)


Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)
Postbus 14172
3508 SG Utrecht
Bezoekadres:
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht
T: 030-2367327; F: 030-2369118
E: info@smnnet.nl ; W: www.smnnet.nl