Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

13-09-2011

Banner aan de goede kant van de eer

VON is de koepel van landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties, die, mede richting de overheid, de belangen behartigt van de achterban en activiteiten organiseert om vluchtelingen de kans te bieden zich te ontwikkelen tot volwaardige participanten in deze samenleving.

Vanaf de jaren ’80 organiseren vluchtelingenorganisaties, die onderdeel zijn van VON, projecten over eergerelateerd geweld. In de aanpak van eergerelateerd geweld maakt VON onderscheid tussen kader en doelgroep. In 2008 VON met de programmalijn Changemakers. Via deze programmalijn werden honderden vluchtelingen opgeleid tot changemakers: inspirerend leiders met lef die hun situatie en die van anderen kunnen veranderen. Samen met changemakers wil VON de mentaliteitsverandering van de doelgroep op gang brengen. Binnen het programma Aan de goede kant van de eer zijn zij onder meer verantwoordelijk voor het opzetten van samenwerkingsvormen, lokale netwerkontwikkeling en het activeren van de eigen achterban.

Interventies


Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)
Sumatrakade 1003-1005
1019 RD Amsterdam
T: 020 509 13 70