Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Nieuwsbrief Steunpunt huiselijk geweld Twente

29-04-2011

Deze nieuwsbrief van het Steunpunt huiselijk geweld Twente staat geheel in het teken van eergerelateerd geweld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er op deze problematiek ingegaan.

In de nieuwsbrief valt te lezen dat er in Twente hard aan gewerkt wordt de problematiek zichtbaar en bespreekbaar te maken en met elkaar te zoeken naar een goede aanpak. Karima Ouchan schrijft over de inzet van de minderhedenorganisaties
om de problematiek in de eigen geledingen aan de orde te stellen.

Andere artikelen gaan in op de activiteiten van de Twentse gemeenten om gezamenlijk een goede aanpak te ontwikkelen en de wijze waarop de politie IJsselland het onderwerp aandacht
geeft in haar organisatie.

Ten slotte wordt een beeld geschetst van de aanpak van het Steunpunt Huiselijk Geweld en worden lezers geïnformeerd op welke facetten van eergerelateerd geweld het steunpunt dit jaar de nadruk legt.

Organisatie

Steunpunt huiselijk geweld Twente

Download