Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Populaire downloads

  1. Wet tijdelijk huisverbod, handreiking voor burgemeesters
  2. Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking
  3. De Wet tijdelijk huisverbod, een handreiking voor gemeenten en professionals
  4. RiHG: Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Documentaire huisverbod

Deze documentaire, die in opdracht van het ministerie van Justitie is gemaakt, laat professionals aan het woord die hebben deelgenomen aan de pilot huisverbod.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze website beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

> Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Huisverbod

Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie indien zij daartoe wordt gemandateerd.

De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Nieuws

Publicaties

Feiten en cijfers

Beleid